TYNKI MOZAIKOWE

Tynki mozaikowe (dekoracyjne) to:
  • 60 kolorów podstawowych
  • 84 kolory w wariancie TM1 (kolory w wariancie TM1 umożliwiają efektowne modyfikacje dodatkami typu Mika Czarna i Brokat Srebrny)
  • 20 kolorów w wariancie TM3 READY MIX

Kliknij na wybrany kolor

Wybrałeś

Porównaj kolory i pobierz pdf
(kliknij "+" aby dodać aktualny kolor do zestawienia)

Kolory podstawowe

TM1

TM3

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

A2A2A2

A2A5A2

A5A5A2

A5A5A5

A6A6A5a

A5A7A2

A5A7A5

A5A6A5

A2A6A2

A2A7A2

A5A6A2

A6A7A2

A6A6A2

A7A7A2

A7A7A5

A6A7A5

A7A7A7

A6A6A6d

A6A7A6

A7A7A6

A2A7A1

A2A6A1

A2A5A1

A2A2A1

A5A5A1

A5A6A1

A5A7A1

A6A7A1

A7A7A1

A1A7A1

A1A6A1

A1A1A1

A4A5A1

A1A5A1

A1A2A1

A1A4A1

A4A6A1

A2A4A1

A4A7A1

A6A6A1

A3A6A1

A3A7A1

A2A3A1

A4A4A1

A3A4A1

A1A3A1

A3A3A1

A4A4A3

A4A5A3

A3A5A3

A3A6A3

A3A7A3

A4A7A3

A3A4A3

A3A3A3

A4A4A4

A6A7A4

A7A7A4

A6A6A3

A2A3A2

A7A7A3

A6A7A3

A3A4A2

A3A3A2

A3A5A2

A3A7A2

A5A7A3

A5A6A3

A3A6A2

A4A4A2

A5A5A3

A4A5A4

A4A7A4

A4A6A4

A3A5A1

A4A6A3

A4A6A2

A5A5A4

A5A6A4

A6A6A4

A2A4A2

A4A7A2

A5A7A4

A4A5A2

A2A2A2+M

A2A5A2+M

A5A6A5+M

A6A7A6+M

A1A2A1+B

A1A1A1+B

A1A4A1+B

A2A3A2+B+M

A4A5A2a

TM3 001

TM3 002

TM3 003

TM3 004

TM3 005

TM3 006

TM3 007

TM3 008

TM3 009

TM3 010

TM3 011

TM3 012

TM3 013

TM3 014

TM3 015

TM3 016

TM3 017

TM3 018

TM3 019

TM3 020

Close